Stigning i indhold af Flourid i vores grundvand

Haarlev vandværk - 19. december 2017

Haarlev vandværk har observeret en stigning i indhold af Flourid i vores grundvand, der er derfor igangsat en undersøgelse af mulighederne for at finde grundvand med et mindre indhold af Flourid.

Indtil der foreligger nyt i denne undersøgelse vil der være en mindre overskridelse af max. Værdi for Flourid.

Brev fra Styrelsen for patientsikkerhed: Åben her (PDF)

Ingen af Haarlev vandværks boringer indeholder måleligt indhold af pesticidrester

Haarlev Vandværk - 3. oktober 2017

Som opfølgning på den senere tids omtale af pesticidresterne, desphenyl-chloridazon og chloridazon, har Haarlev vandværk fået udtaget analyser af alle vore boringer.

Ingen af Haarlev vandværks boringer indeholder måleligt indhold af disse pesticidrester.