Aflysning!!!

Haarlev vandværk har pr. post udsendt materiale for at orientere vore tilsluttede forbrugere omkring udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven.

I materialet er nævnt datoerne 23/4 og 7/5, til afholdelse af generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

Begge er aflyst!

Desværre er det ikke nemt at planlægge og afholde en generalforsamling, grundet restriktioner omkring Covid-19, og udstrækningen af disse.

Materialet blev derfor sendt ud pr. post, ud fra den oprindelige plan, som var lagt før disse restriktioner blev indført.

Det udsendte materiale skal bruges ved en kommende generalforsamling, hvor denne udtræden skal behandles.

Dato for ny generalforsamling vil blive annonceret i Stevnsbladet og på vores hjemmeside, når restriktionerne for forsamlinger igen tillader dette.

Evt. spørgsmål kan rettes til vores kontor, tlf: 5628 8410 eller på mail: post@haarlev-vand.dk

Velkommen til Haarlev Vandværk

Vi forsyner ca. 2000 boligenheder i Stevns og Faxe Kommune med drikkevand, dette sker fra vandværket på Himlingøjevej, som blev taget i brug i2010.

Haarlev Vandværk forsyner Hårlev By, Ll. Linde, St. Linde, Vråby, Skrodsbjerg, Poulstrup, Endeslev, Grupperholm, Himlingøje, Ll. Tårnby, Lystrup, Ammerup, Varpelev og Tåstrup.

Haarlev Vandværk leverer også vand til St. Tårnby vandværk.

Derudover har vi mulighed for nødforsyning til og fra Klar Forsyning(Køge) og Strøby Egede vandværk.