Spørgsmål og svar

Her på siden har vi samlet en række spørgsmål og svar, som vores kunder ofte stiller.

Hvordan for jeg besked hvis der er problemer med vandet i mit område?
Tilmeld dig vores gratis SMS service, og hold dig automatisk opdateret ved driftforstyrrelser m.m
Tilmeld dig SMS service her

Hvorfor får jeg ikke sms om f. eks. afbrydelse af vandforsyning?
Hvis din mobil tlf har taletidskort, hemmeligt nr. eller er en ”firma tlf” tilmeldt på en anden betaling adresse, skal du via vores hjemme side under menupunktet SMS tilmelde dit tlf. nr.

Hvordan aflæser jeg min vandmåler?
Din vandmåler er en elektronisk måler, som vandværket aflæser 1 gang om året, via et radiosignal.
Hvis du selv følger dit vandforbrug ved at aflæse din måler f.eks. 1 gang om måneden, hvilket vandværket anbefaler at man gør, kan måleren vise dig nogle informationer, i det den hele tiden sgr. efter evt. fejl. Dette kan være en sivende lækage, stort pludseligt vandforbrug, hvilket er de 2 vigtigste fejl for dig som forbruger at opdage så hurtigt som muligt.
Ved af følge nedenstående link får du adgang til en forklaring på hvordan du aflæser din vandmåler for evt. fejlvisninger etc. > Se billede her

Hvad koster vand?
Se gældende priser i vores takstblad her > Hent takstblad 2024

Hvad er vandets hårdheds grad?
Vandet har en hårdgedsgrad på 19 dh, efter den tyske skala.

Hvad siger den seneste vandanalyse?
Hent seneste analyserapport 2023 kolonne 1
Hent seneste analyserapport 2023 kolonne 2

Kan jeg eftergivet afgift ved vandspild?
Hvis du har haft vandspild har du mulighed for at søge om eftergivelse af statsafgiften (grøn afgift). Hvis betingelserne for dette er tilstede, vil du også få eftergivet M3 afgiften til vandværket for den samme mængde vand. Dog er der en selvrisiko på et normalt årsforbrug + 300M3. Dvs. hvis man bruger 100M3 om året skal man have spildt mere end 400 M3 før der kan søges om eftergivelse.

Bestyrelsen for Haarlev vandværk har besluttet at man kun kan søge om eftergivelse 1 gang på den samme ledning.

Eftergivelse for spildevandsafgift skal forbrugeren selv udrede med Spildevandsforsyningen.

Skal jeg foretage mig noget overfor Vandværket når jeg sælger min ejendom?
Ja, du er som sælger forpligtiget til at give vandværket besked om hvad måleren står på ved aflevering af nøgle og om din fremtidige adresse, samt hvem som overtager ejendommen. Dette kan du gøre pr. tlf, pr. mail eller ved at lade ejendomsmægler fremsende kopi af nøgleoverdragelsespapirer. Det er sælger alene som har ansvaret for dette.

Nybyggeri eller ombygning?
Ved nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger tilsluttet Haarlev Vandværk gælder følgende:

Inden arbejdet igangsættes skal Haarlev vandværk kontaktes med henblik på fremsendelse af VVS blanket, til brug ved ansøgning om installationstilladelse.

Dette kan ske ved fremsendelse af mail til post@haarlev-vand.dk, med oplysning om adresse og Aut. VVS firma. ( Alternativt kan der rettes henvendelse til vandværket på tlf.: 5628 8410)

Forholdsregler ved montering af blødgøringsanlæg i din ejendom:
Anlægget skal monteres af Aut. VVS.

Der skal inden montage ansøges om installationstilladelse hos vandforsyningen, dette pr. mail på: post@haarlev-vand.dk eller tlf: 56 28 84 10.