Haarlev Vandforsyning afholder ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2023 kl. 18.00 i Elverhøjsalen, Hårlev Kro.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
  7. Valg af registreret revisor eller statsaut. revisor.
  8. Eventuelt.

Download bilag vedrørende generalforsamling:

Bilag 1: Dagsorden GF: 29.03.23 (PDF)

Bilag 2: Beretning 24.02 .23 (PDF)

Bilag 3: Årsrapport (PDF)

Bilag 4: Budget 2023 – 2024 (PDF)

Bilag 5: Handlingsplan 2023 – 2028 (PDF)

BIlag 6: Analyser 2022 (PDF)

Bilag 7: Analyser 2022 Arsen (PDF)

Bilag 8: Takstblad 2023 Godkendt Stevns Kommune (PDF)

Da der efter generalforsamlingen serveres en let anretning, er tilmelding nødvendig, dette kan ske på tlf. 5628 8410, eller på mail: post@haarlev-vand.dk senest 13. marts

Bestyrelsen.