Ordinær generalforsamling 24. marts 2022

HAARLEV VANDFORSYNING
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 24. marts 2022 kl. 1800 i Elverhøjsalen, Hårlev Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af registreret revisor eller statsaut. revisor.
8. Eventuelt.

Hent dagsorden med bilag og det reviderede regnskab her

Da der efter generalforsamlingen serveres en let anretning, er tilmelding nødvendig, dette kan ske på tlf. 5628 8410,
eller på mail: post@haarlev-vand.dk senest 14. marts

Bestyrelsen.