Der er ikke fundet målelig værdier af stoffetpesticidet i vores boringer

Haarlev vandværk 28. maj 2019

Haarlev vandværk har foretaget analyse for pesticidet, Chorothalonilamidsulfonsyre i alle vore boringer. Der er ikke fundet målelig værdier af stoffet.