Her arbejder vi

På denne side kan du se alle vandværkets igangværende og planlagte anlægsprojekter, og hvad vores arbejde betyder for dig, hvis vi arbejder i dit boligområde.

Haarlev Vandværk etablerer i samarbejde med Strøby Egede Vandværk, nødforsyningsforbindelse mellem Strøby Egede vandværks ledningsnet og Haarlev Vandværks ledningsnet.

Arbejdet er færdigt og der vil i nær fremtid ske en afprøvning af nødforbindelsen, først under mindre forhold og siden i fuld skala.