Ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018

Haarlev Vandværk - 1. marts 2018

Haarlev Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 1800 i Elverhøjsalen, Hårlev Kro.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
  7. Valg af registreret revisor eller statsaut. revisor.
  8. Eventuelt.

Dagsorden med bilag og det reviderede regnskab kan hentes som PDF her:

> Hent alle bilag i samlet mappe

Hent bilag enkeltvis:

1) Hent: Dagsorden generalforsamling

2) Hent: Beretning 2018 godkendt af bestyrelsen

3) Hent: Årsregnskab 2017

4) Hent: Budget 2017 – 2019

5) Hent: Handlingsplan 2018 – 2025

6) Hent: Brev fra Styrelsen for Patioentsikkerhed

7) Hent: Analyse oversigt 2017

8) Hent: Analyse oversigt Arsen 2017

9) Hent: Takstblad 2018 Godkendt Stevns Kommune

Da der ligesom tidligere år serveres en let anretning, er tilmelding nødvendig og skal ske til vandværkets kontor, tlf. 5628 8410, eller på mail: post@haarlev-vand.dk senest 12. marts.

Bestyrelsen.