Nybyggeri eller ombygning

Ved nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger tilsluttet Haarlev Vandværk gælder følgende:
Inden arbejdet igangsættes skal Haarlev vandværk kontaktes med henblik på fremsendelse af VVS blanket, til brug ved ansøgning om installationstilladelse.

Dette kan ske ved fremsendelse af mail til post@haarlev-vand.dk, med oplysning om adresse og Aut. VVS firma. ( Alternativt kan der rettes henvendelse til vandværket på tlf.: 5628 8410)