Ingen af Haarlev vandværks boringer indeholder måleligt indhold af pesticidrester

Haarlev Vandværk - 3. oktober 2017

Som opfølgning på den senere tids omtale af pesticidresterne, desphenyl-chloridazon og chloridazon, har Haarlev vandværk fået udtaget analyser af alle vore boringer.

Ingen af Haarlev vandværks boringer indeholder måleligt indhold af disse pesticidrester.